Søk utdanning
VG1

Ta utdanning på Plus Skolen

Praktisk og kreativt fag - med fordypning i det du vil bygge videre på.

VG1 Håndverk, Design og Produktutvikling

Velkommen til Plus-skolen hvor vi nå underviser på VG1 håndverk, design og produktutvikling. Her vil du lære forskjellige håndverksteknikker og bearbeide ulike materialer.

Siden vi har Gullsmed, Båtbygger og Skomakerutdanning med svennebrev som sluttkompetanse så vil du ha muligheten til å fordype deg i disse fagene. Etter endt VG1 har du mulighet til å søke deg inn på våre andre studier.
Søk utdanning

Hva du lærer

Du lærer å bruke grunnleggende håndverksteknikker ved utforming av produkter, for eksempel skinn, tekstil, tre, metall.

Bruke tradisjonelle og nye teknikker for å gjenskape håndverksprodukter, og bruke denne kunnskapen i videre utdanning.

Gjenbruke og reparere ulike håndverksprodukter, som redesign av tekstiler, metall og tre.

Bli kjent med kulturarven vår, og få forståelse for egen og andres kulturuttrykk og håndverkstradisjoner.

Undervisning i grunnleggende fargelære, tegning, stilhistorie, HMS, produktutvikling, bruk og stell av verktøy og maskinopplæring.

I løpet av året velger du en fordypning som du kan fortsette med på VG2.

Yrke

Etter et år på VG1 Håndverk, design og produktutvikling er du klar for VG2 - innenfor den fordypningen du selv velger.

Utdanningen kan føre til mange spennende yrker:

gullsmed, urmaker
skomaker, keramiker eller smed
trebåtbygger
kjole- og draktsyer, kostymesyer eller bunadtilvirker
møbelsnekker, treskjærer eller orgelbygger


Les mer om yrkesmulighetene på www.Vilbli.no

Les mer om de ulike yrkesmulighetene etter VG2-linjene:

VG2/3 Gullsmed
VG2/3 Båtbygger
VG2/3 Skomaker

Inntakskrav

Inntakskrav er bestått grunnskole.

Har du annen relevant utdanning eller realkompetanse kan du også søke. Det er også mulig å gjøre et omvalg fra Studiespesialisering.

Handverksskolen kan ta inn et antall voksne elever, som har fullført videregående opplæring tidligere.

Du bør ha sans for form og estetikk, anlegg for tegning, godt håndlag og praktisk sans.

Praktiske fag

VG1 Håndverk, design og produktutvikling er et utdanningsprogram med vekt på praktisk arbeid

Skolen har dyktige faglærere, og utstrakt bruk av gjestelærere som er utøvende håndverkere fra hele Norden.

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse, med eller uten fag- eller svennebrev. Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning i fagskole, høyskole eller universitet.

Klassen

Det er plass til 15 elever på hvert utdanningsprogram. Det er både ungdom og voksne i klassene, og skolen tar også inn noen utenlandske elever. Dette gir spennende erfaringsutvekslinger og nye vennskap.

Hver klasse har en kontaktlærer.

Det er et godt skolemiljø, og elever og lærere trives sammen.

Etter innføringsukene med opplæring i sikkerhet kan elevene bruke verkstedene på kveldstid, for at dere skal øve og få enda større utbytte av skoleåret.
Plusskolen_VG1_fredrikstad_gamlebyen_lionisland
Søknadsfristen er 1. mars, men vi har fortløpende opptak frem til skolestart, så det er mulighet for å søke senere.

Du kan søke på bakgrunn av praktisk erfaring om du ikke har relevant utdanning.
Søk utdanning

Fagene

Det meste av undervisningen er praktisk arbeid i verkstedet: Ca 30 timer i uken.

I tillegg kommer fellesfag (engelsk, naturfag, matematikk og kroppsøving) for de elevene som ikke har fullført fellesfagene tidligere.

Programfagene du får opplæring i og skal vurderes i er:

Produktutvikling og skapende prosesser (140 årstimer)
Materialer og teknikker (337 årstimer)
Yrkesfaglig fordypning (YFF, 253 årstimer)
I YFF kan du ha praksis på skolen, eller i en bedrift.

Du får standpunktvurdering etter VG1, det er ikke eksamen.

Skolen har dyktige faglærere og nært samarbeide med de kommersielle aktørene.

Din ambisjon - vår utfordring

Målet til skolen er å gi en bred og anvendelig yrkesutdannelse som har en nytteverdi i en fremtidig yrkeskarriere.

Et håndverksfag er en livslang læring med mange spennende utfordringer. Det er derfor viktig at vi som skole kan gi opplæring i vårt utdanningstilbud (håndverksfag) der det kreves en solid kunnskap for å kunne tilfredsstille de behov som et slikt yrke krever.
Brosjyre om skolen - klikk her!

Krav til inntak

Norsk grunnskole eller tilsvarende. Dersom du er eldre så kan du også søke, da vi har mulighet til å ta inn "voksne" elever både med og uten rett.
crossmenuarrow-right