Søk utdanning
VG2 og VG3

Utdann deg 
til Gullsmed

Du kan utdanne deg i gullsmedfaget på Plus Skolen. Utdanningen er to-årig - VG2 og VG3.

Gullsmed VG2 & VG3

Gullsmed utdanning tar du på Plus Skolen i Fredrikstad. Gullsmedens viktigste arbeidsområde er å designe og lage smykker i edle metaller. I tillegg er det nødvendig å kunne reparere og restaurere smykker og andre gjenstander knyttet til faget.

Gullsmedfaget bygger på tradisjonelle håndverksteknikker som saging, filing, lodding og smiing. IKT baserte verktøy som 3D- tegneprogrammer og CNC styrte produksjonsmaskiner er også blitt en del av gullsmedens hverdag.
Gullsmeden arbeider i gullsmedforretninger, enkeltstående verksteder eller også i en produksjonsbedrift.

I tillegg til å bruke gullsmedutdannelsen til konkrete gullsmedoppgaver, kan man også videreutdanne og spesialisere seg . Både innenfor gullsmedfaget, men også innefor ulike universitets og høyskolefag.


Nøyaktighet, et godt håndlag og interesse for tegning er nødvendige egenskaper for den som ønsker å satse på gullsmedfaget. Estetisk sans og formsans er også viktige i vårt kreative fag.
Søk utdanning

Din ambisjon - vår utfordring

Målet til skolen er å gi en bred og anvendelig yrkesutdannelse som har en nytteverdi i en fremtidig yrkeskarriere.

Et håndverksfag er en livslang læring med mange spennende utfordringer. Det er derfor viktig at vi som skole kan gi opplæring i vårt utdanningstilbud (håndverksfag) der det kreves en solid kunnskap for å kunne tilfredsstille de behov som et slikt yrke krever.
Brosjyre om skolen - klikk her!

Krav til inntak

GK - formgivingsfag
VG1- Design og håndverk (DH)
VG1- Teknikk og industriell produksjon (TIP)
crossmenuarrow-right