Søk utdanning

Elevbolig

Skolen besitter ingen leiligheter/hybler for utleie. Ved avsluttende semester hender det at skolen får henvendelser fra husverter som tilbyr Plus-skolens nye elever leiligheter/hybler. I slike forbindelser er skolen behjelpelig med å videreformidle disse kontaktene til våre elever.

Fram til nå har ikke elevene hatt de store problemer med å finne sitt husvære. Det gjelder både i nærområdet rundt Gamlebyen så vel som i byområdet. Flere av våre elever som kommer fra Østlandsområdet rundt hovedstaden velger å pendle enten med kollektiv transport eller private biler. Ellers er kollektivtransporten godt utbygd i Fredrikstad for de som måtte velge å bo på utsiden av byen.
Elevbutikk
crossmenuarrow-right