Søk utdanning
VG2 og VG3

Utdann deg 
til Båtbygger

Du kan utdanne deg i båtbyggerfaget på Plus Skolen. Utdanningen er to-årig - VG2 og VG3.

Båtbygger VG2 & VG3

Båtbyggerfaget har lange tradisjoner og skal bidra som kulturbærer ved å ivareta, videreutvikle og fornye tradisjonsrikt håndverk. Båtbyggeren skal bidra til bærekraftige kystsamfunn ved å bygge og vedlikeholde fritidsbåter og mindre yrkesbåter. Båtbyggerfaget inngår i et maritimt miljø, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

I båtbyggerfaget skal grunnleggende praktiske håndverksferdigheter utvikles. Opplæringen skal bidra til innsikt i og forståelse for det særegne ved båtbyggerens materialbruk. Opplæringen skal også stimulere til formgivning og inspirere til ideutvikling, kreativ bruk av materialer og konstruksjoner, samt bruk av framtidsrettet utstyr.

Opplæringen skal legge vekt på praktisk arbeid med materialer, verktøy og teknikker som basis for videre kompetanseutvikling og innsikt i båtbyggerfaget.
Søk utdanning

Din ambisjon - vår utfordring

Målet til skolen er å gi en bred og anvendelig yrkesutdannelse som har en nytteverdi i en fremtidig yrkeskarriere.

Et håndverksfag er en livslang læring med mange spennende utfordringer. Det er derfor viktig at vi som skole kan gi opplæring i vårt utdanningstilbud (håndverksfag) der det kreves en solid kunnskap for å kunne tilfredsstille de behov som et slikt yrke krever.
Brosjyre om skolen - klikk her!

Krav til inntak

GK - formgivingsfag
VG1- Design og håndverk (DH)
VG1- Teknikk og industriell produksjon (TIP)
crossmenuarrow-right