Søk utdanning
Skolens mål:

Din ambisjon - vår utfordring!

Målet til skolen er å gi en bred og anvendelig yrkesutdannelse som har en nytteverdi i en fremtidig yrkeskarriere.Et håndverksfag er en livslang læring med mange spennende utfordringer.  Det er derfor viktig at vi som skole kan gi opplæring i vårt utdanningstilbud (håndverksfag)  der det kreves en solid kunnskap for å kunne tilfredsstille de behov som et slikt yrke krever.
crossmenu