Søk utdanning

Fortløpende inntak av elever

Det er fortløpende inntak av elever frem til skolestart 26. August. Det er mulighet for å søke om skoleplass fra høsten 2013 på alle linjene ved skolen. Vi har mulighet for å tilby skoleplass til de som har brukt opp sin rett ved videreutdanning. Ved plus-skolen er det mulighet for å fulføre sin utdanning med avleggelse av svenneprøve ved skolen etter VG3. Man trenger ikke å gå ut i lære for å fullføre sin utdanning.Ved spørsmål kan det rettes til: post@plus-skolen.no

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram